LOW

6. LOWkāsts. Ainārs Kamoliņš — Cabaret LOW.

"Cabaret LOW" piedāvā citādāku skatījumu uz kabarē žanru kā ierastie kritiķi, kas to vērtē ar morāles vai estētikas kategorijām.
Tā vietā, balstoties uz Andreja Kurcija uzskatiem, var izveidot plašāku kabarē skaidrojumu kā īpatnu eksistences veidu, kas ietver noteiktu skatījumu uz filozofiju, mākslu un ikdienu.

Built with Berta.me

LOWgallery ©