LOW

3. LOWkāsts - Autarkia: Pointless LineThe third Lowcast brings us back to What's the Point? - event organized by the Vilnius' artist day care center Autarkia. At the beginning of its walk along the line, the sound recorder was gazing upon the opening being mute as in - switched off, it silently followed the colorful parade further and came alive at the picnic in the territory of the demolished factory "Kompresors", but the wind and delicious drinks and snacks suffocated it with joy, soon enough the sound recorder really came to life at the bar Auss where those who got threatened by the rain took cover to clink their bottles and glasses and listen to  Žygimantas Kudirka's poems and  Zigi D'Agostino's DJ set later on.

The starting point of the podcast is both an ending and a continuation. But it's not the only point, there are many, lines-leaned against the points-met several times during the night and it's possible that soon enough your path will come across a guest from south.


/Kaspars Groševs/


3. LOWkāsts - Autarkia: Pointless Line


Trešais Lowkāsta ieraksts ved mūs atpakaļ uz Viļņas mākslinieku dienas centra Autarkia organizēto pasākumu What's the Point? Uzsācis savu gājienu pa līniju, skaņas rakstītājs izslēgtā stāvoklī mēmi noraudzījās uz atklāšanu Low galerijā, pēcāk klusi sekojot raibajam gājienam tālāk, tad atdzīvojās nojauktās rūpnīcas "Kompresors" teritorijā, kur to diemžēl nosmacēja vējš un saviesīgā piknika garšīgie dzērieni un ēdieni, bet pavisam tas atdzīvojās bārā Auss, kad lietus pabaidītie dzidri ieskandināja pudeles un glāzes, lai ausītos Žygimantas Kudirka priekšnesumā un pēcāk Zigi D'Agostino dj setā.

Ieraksta sākumpunkts ir gan noslēgums, gan arī turpinājums. Bet tas nav vienīgais punkts, ir daudzi, tiem pieslietās līnijas vakara gaitā sastapās vairākkārt, un arī šobrīd nav izslēgts, ka drīz jūsu ceļu šķērsos kāds no viesis no dienvidiem./Kaspars Groševs/

Built with Berta.me

LOWgallery ©